Işıklar Mahallesi Sülale isimleri

 ABDULLAHGİL

 ☼Abdullah          Ω İbrahim   ☺Arif ☺Mehmet(Karametik)☺ Kadir ☺ Ümmügülsüm ☺ Meryem ☺ Ayşe
                        Ω Mahmut  ☺İlyas      ○Ali Osman ○ Fahrettin ○ Esme 
                                        ☺Ali         ○Ayşe ○ Esme ○ Mahmut ○ Abdurrahman
                                        ☺Safiye   ○Teslime ○ Abdurrahman ○ Mevlüt ○ Murat
                                        ☺Nazlı

                              Ω Ümmü       ☺Hüseyin ☺Fatma ☺Meryem
                        Ω Ayşe        ☺ Halim ☺ M.Ali ☺ Hacer ☺ Hanife ☺ Ümmügülsüm ☺ Ayşe

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHMET ÇAVUŞGİL
☼Ahmet               Hasan(Topal) Mustafa (Gök)  Emine  Ayşe  Hasan  Ahmet
                                                Ahmet
                                                Havva/Yelbeği   Hasan  Fadime  Ayşe  Emine ○ Hasan
                                                Fatma             ○ İllez ○ Muslu ○ Ali
                                                Ayşe(Topal)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APILLAR
Apıl                 *Halil                 >Hüseyin  / Meryem / Fatma
                      *Ali                   >Ahmet    / Hasan / Hüseyin / Mustafa
                      *Süleyman         >Hüseyin  / Mehmet  / Mustafa / Osman / Ramazan / Meryem / Cemile
                      *Mustafa (capar) >Ömer / Güleser / Döndü / Selvi 
                      *Ayşe                 >Memiş /Cemile
                      *Havva               >Arif / Ayşe / Mehmet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BEKİR OĞLUGİL  
Bekir              *Mehmet             >Bekir / Mehmet / Rukiye / Havva / Makbule / Mümine 
                     *Ayşe                 >Bekir / Hasan / Ahmet / Sefer / Dudu / Ümmü /Emine


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÇOLAKLAR            
Hasan (Çolak) *Ali                     >Osman    { Ahmet / Mehmet Ali / Ayşe   
                                               >Hasan     { Ahmet / Ali / Ayşe / Fatma   
                                               >Mustafa   { Ali / Ahmet / Hasan Hüseyin / Fatma / Mustafa 
                                               >Havva      { Bilal / Ayşe / Gürcü   
                                               >Safiye      { Ahmet / İllez / Ahmet / Keziban / Müslüme 

                     *Mehmet             >Mehmet(Karaçocuk) { Mehmet / Osman / Muzaffer / Hüseyin / Ayşe


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELLEMLER            
Mevlüt             *Ahmet               >Abdullah  { Ellem / Nadire / Müslüme /Ayşe Güssün
                                                >Muslu      { Hürü / Yusuf / Ali / Ramazan

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİYARLAR  
Osman          *Mehmet          >Osman / Mümine / Fatma / Müslüme / Zeynep  
                    *Teslime          >Hasan  / Hüseyin  / Mustafa  
                    *Döndü           >Gülşah  / Omar 
                    *Leyla              >İbrahim  / Ayşe / Mümine / Hasan  
                    *Zeynep           >Bahap  / Hasan / Ayşe 
                    *Havva             >
                    *Safiye             >Ayşe / Mehmet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KADİRGİL            
Kadir             *Aziz               >Talip / Kadir / Ahmet Ali / Kemal / Safiye / Hasibe / Ayşe
                    *Recep             >
                    *Ali                  >
                    *Hamdi             >
                    *Mevlüt             >
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KÖR HASANGİL
Hasan          *Mehmet Ali      >Muammer -Ali Osman - İrfan – Hasan – ümmü – Meliya - Cennet 
                  *Ahmet            >Hasan-Gülper-Gülüzar- 
                  *Meryem          >Halil 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KÖR HELİMGİL  
Helim          *Fatma        >Ümmü / Ayşe  / Gülbiyaz / Halim / Raziye / Müslüme 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEHMET ALİGİL  
Mehmet Ali    *Ali (Hacı) 
                   *Osman      > M.Ali - Halim -Hacer- Hanife – Ümmügülsüm - Ayşe 
                   *Güllü        >Osman(Hacı)
                   *Ayşe        >Mustafa (mevlütlerin) – Mümine- Hacer- 
                   *Fatma       >Menevşe –Hüseyin
                   *Halim

 Hatice         *Bekir         >Osman- Şakir

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEHMET HOCAGİL
Ali                 *Mehmet  >İhsan   { Metin /Mehmet / Hidayet / Hafize / Müslüme /Meliya
                                   >Ali       { Osman / Eşref / Mehmet / Güllü / Müslüme / Sabriye
                                   >Veli     { Mehmet / Hüseyin / Tahsin / Asiye
                                   >Ayşe   { Ayşe/Ümmü
                                  >Feride  { Mustafa / Mehmet Ali / Mehmet
                                  >Şefika   { Hasan / Hürü / Nazife

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEMİŞLER  
Memiş          *Mehmet   >Seyi Ali  { Mehmet / Hasan / Ayşe / Meryem
                                   >Memiş  { Ayşe / Müslüme / Mehmet
                                   >Cemile  { Mehmet / Ayşe / Mazaffer / Hüseyin / Osman

Şerif           *Mehmet     >İsa / Veli / Ayşe / Şerif / Ayşe / Fatma  / Cennet (Teslime) / Emine (Hacılar)

Alime          *Aşye / Mümine (Emine-Abıda-Fatma) / Ali (Hacılarda)

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEVLÜTLER
Mevlüt   *Hüseyin      >Mustafa  { Hüseyin / Zeynep / Ayşe / Melek
                               >Hacer     { Emine /Ayşe / Hasan / Ahmet
                               >Mümine  { Narmiye / Havva / Ayşe / Osman / Hüseyin
                               >Teslime  { Mehmet / Hatice / Zeynep / Makbule / Fatma / Safiye
                               >Müslüme { Abdullah / Emine / M.Ali / Hüseyin / Havva / Osman
   
           *Osman        >Zeynep

           *Ahmet         >Muslu  { Ali / Yusuf / Ramazan / Hürü
                               >Ayşe  {
                               >Havva  {
                              >Abdullah { Ellem / Güssün / Müslüme(Belkuyu) /Ayşe(Apa) 
          *Ayşe

          *Mümine      >Mehmet  { Osman – Mümine – Fatma – Müslüme – Zeynep 
                            >Teslime  { Hasan – Hüseyin – Mustafa 
                            >Döndü   { Gülşah –Omar
                            >Leyla  { İbrahim – Ayşe – Mümine – Hasan 
                            >Zeynep  { Bahap –Hasan -Ayşe
                            >Havva  {
                           >Safiye  { Ayşe / Mehmet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUSLULAR    
Muslu   *Yusuf        >Ümmü / Ayşe  / Gülbiyaz / Halim / Raziye / Müslüme
           *Ali             >Mehmet / Muslu / Hüseyin / Mustafa / Müslüme /Teslime / Havva/Ayşe
           *Ramazan   >Keziban
           *Hürü         >Züftü / Ali / Mustafa / Melek / Osman

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSMANLAR          
Hüseyin   *Mustafa  >Sadrettin   { Mustafa / Ali Osman / Veli  /Havva / Güleser /Ayşe
                             >Mehmet     { Emine / Dudu 
                             >Ayşe        { Mehmet /Hüseyin / Cemile / Meryem / Osman / Ramazan /Mustafa
                             >Hanife      {
                             >Nazife      { Hatice /Ayşe / Mehmet / Emin / Mustafa / Halil

             *Ali         >Ayşe  { Ali / Helim / Havva / Fatma / Durmuş 
                            >Ümmü   { Ali Osman / Mustafa / Havva / Eser / Veli / Ayşe

             *Osman 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÖKSÜZLER  
Mehmet      *Hasan   >Mehmet(Sırımlı)        { Bekir / Hasan / Sefer /Ahmet / Dudu / Ümmü / Emine
                               >Mustafa(Dokumacı) { Ali / Mehmet / Hasan / Fatma / Emine /Ahmet
                               >Dudu
                               >Fatma
 
                *Hüseyin  >Rıza     { Osman /Hüseyin /Narmiye /Havva /Ayşe 
                              >Nuri      { Ali / Halim / Havva
                              >İbrahim { Hüseyin /Menevşe 
                             >Cemile    { Osman / Şakir
                             >Mustafai { Raziye /Ayşe /Güssün /Cennet /Helizm /Derviş

               *Veli       >Şükrü   { Veli /Durdane /Fatma
                            >Ahmet  { Şükrü /Ayten / Şükran / Fatma /Gülseren
                            >Ümmü  { Helim /Mehmet / Veli /Fadime /Fatma
                            >Bekir    { Osman /Şakir
                           >Ümmü  { Mehmet / Fadime / Emine /Halim /Veli

              *Havva   >Veli  { Ayşe / Ümmü
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

PARTILLAR       
Hüseyin    *Ahmet /İllez / Mustafa / Durmuş-Keziban /Müslüme /Fatma
                             
Hürü        *Çavuş /Durmuş / Keziban / Ayşe Dudu

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SARALLAR  
Veli          *Mehmet (Gök Mehmet)               >Ali       { Hasan Hüseyin / Mustafa / Raziye / Fatma
                                                               >Hasan  { Mevlüt / Adem / Memiş / Hatice / Havva
                                                               >İbrahim { Veli / Mustafa /Ahmet / Havva / Ayşe
                                                              >Meyem  { Durmuşali
                                                              >Fatma  { Murat

              *Emine         >İsa-Veli-Şerife-Fatma-Ayşe

             *Raziye          >Fatma (Belkuyu) / Ayşe(Belkuyu) / Döndü (Bayat) /Hüseyin

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÜLEYMENLER 
Mevlüt    *Süleyman >Murat  /Abdurrahman / Esme /Teslime

             *Döndü      > Emine / Müslüme / Teslime
                           

Hasan    *Süleyman   >Hasan / Nazife / Hürü

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŞIHALLAR  
Abdulkadir         *Mustafa(kestelci) >Mehmet 
                        *İbrahim(Bozböyrek)  >Ayşe / Meryem / Mümine 
                       *Fatma   >Arif / Mehmet(Karametik)-Kadir-Ümmügülsüm-Meyrem-Ayşe 
                       *Müslüme   >Seyit Ali 
                       *Ali(Yağır)   >Halil / Dudu / Bayram / Kadir / Mustafa / Ayşe /Fatma
 
Emine              *Hasan (topal) / Mehmet(Hoca) / Fatma / Meryem
Hatice(Yelb.)     *Ahmet(Hafız) / M.Ali /Müslüme /Güldane

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKAVÜTLER 
Mehmet Ali      *Mehmet     >Feride / Fatma / Nuriye / Güllü / Ayşe / Teslime 
                     *Duran       >Halim / Ali / Çavuş / Mustafa / Kemal / Durdane / Teslime
                     *Ayşe        >Soner /Ercan / Duran

İsa                 *Mehmet    >İsa /Veli /Ayşe /Fatma / Şerife  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÜRKMENLER
İsa              *Mehmet      >İsa  { Hayriye /Mehmet /Aynur / Mustafa
                                    >Veli  { Ayten /Ayşe / Yaşar / Zekeriya / Beyhan/ Emine
                                    >Ayşe  { Mevlüt /Adem /Hatice /Memiş /Havva
                                    >Fatma  { Ayşe /Süleyman/ İbrahim /Şefika /Mehmet / Salih /Arif
                                    >Şerif    { Keziban / Mehmet /Ümmü /Ercan /Ayşe
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÜRDÜLER
Hüseyin        *Duran             >Hüseyin / Yaşar / Ayşe /Abıda
                   *Mevlüt (Köse)  > İdris / Mehmet / Mümine / Keziban / Neşe
                   *Fadime           >Mehmet
 


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAMALIGİL 
Kerim                   *Hasan
                           *Bahap     >Mehmet /Hatice / Zeynep / Makbule /Fatma /Safiye
                           *Hüseyin  >Nuri /Durdane / Ümmü / Kerim 
                           *Ayşe      >Hüseyin / Zeynep / Ayşe / Melek
                           *Fatma     >Kerim /Ali / Mehmet /Kenan 
                           *Güssün   >Yüksel / Dursun / Ümmü / Kerim
                           
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YANTİRİGİL
Mustafa                *İbrahim(Buruk)  >Mustafa / Durali / Ayşe / Fatma / Semiha / Muttalip
                           *Mümine           >Emine / Dudu
                           *Esme               >Dudu / Bayram / Kadir / Mustafa / Ayşe
                           *Dudu               >Halil
 

Köyümüzdeki sülale isimlerini ve bu sülalere ait soyağacını toparlamaya çalıştım. Noksan ve hatalarımız olabilir. Bildiriseniz düzeltelim .Kusurumuz varsa affola. 

 M.GÖKSU

Işıklar Mahallesi Sülale isimleri Işıklar Mahallesi Sülale isimleri Reviewed by Bozkır Dernekleri on Haziran 15, 2021 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.